Tiszavíz Vízerőmű Kft. | 4450 Tiszalök, Vízerőmű | Tel.: 42/278-233, 42/578-558 Fax: 42/278-433 Nagy kontrasztú változat Grafikus nézet

A Takarékos tv. alapján a Társaság első számú vezetőjére vonatkozó közzéteendő adatok:

Első számú vezető és önállóan cégjegyzésre jogosult:

név

munkakör

megbízási díj

teljesítmény-bér

végkielégítés

felmondási idő

Bereczkei Sándor

ügyvezető (megbízásos jogviszony alapján látja el)

500.000,- Ft/hó

-

-

-

 

Más, az Mt. 208. § (1) bekezdés és az Mt. 208. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó vezető állású munkavállaló nincs a Társaság alkalmazásában. Együttes cégjegyzésre jogosult személy nincs.

 

Archivált adatok:

2019.12.06., 2016.04.13., 2016.05.18., 2016.06.30., 2017.06.02.

 

(közzététel időpontja: 2021.02.19.)ELÉRHETŐSÉGEK:

Tulajdonosi jogok:

Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter

Web:
https://kormany.hu/nvtnm


Tiszalöki Vízerőmű

4450 Tiszalök, Vízerőmű
Tel.: 42/278-233, 42/578-558
Fax: 42/278-433
E-mail:

Kiskörei Vízerőmű

3384 Kisköre, Vízerőmű
Tel.: 36/358-210, 36/558-338
Fax: 36/358-274
E-mail:
 


Egyéb, nem a villamos energia termeléssel kapcsolatos kérdéseivel, bizalommal forduljon:

www.kotivizig.hu (Közép - Tisza - vidéki Vízügyi Igazgatóság)
www.em-vizig.hu (Észak - magyarországi Vízügyi Igazgatóság)

Tiszavíz Vízerőmű Kft. - www.tiszavizvizeromu.hu   Észrevételek: